newsletters

אחת השאלות שחוזרות על עצמן בסיומו של כל ריטריט היא: "אפשר לקבל את המתכונים?". לכבוד השנה החדשה החלטנו לענות סוף סוף על השאלה הנצחית הזאת. מטבח עין-דור נבנה על תנועה של נתינה ושל אכפתיות.
חוברת עם הנחיות לתרגול, שיחות דהרמה והנחיות מדיטציה שמהדהדות את רוח יום הכיפורים. לחוברת מצורפים גם הצעה ללו"ז תרגול לריטריט ביתי, וקטע קריאה נלווה.
על דהרמה בזמן קורונה, על התמסרות, על התנדבות, ועל התחדשות ארגונית
דאנא - נדיבות הלב