Audio library

Records for:
דהרמה בפעולה - מתוך ליבנו השבור אל השראה ותשוקה לנתינה ועשייה בעולם בהנחיית רני עובדיה, שירי בר ונטע לוי
2018
Day שם המורה Talk title
1
Reni Ovadia
שיחת דהרמה Listen
2
Reni Ovadia
שיחת דהרמה - סבל כשער לאמת Listen
4
Neta Levi
הפניית המבט מנפרדות אל מארג הקיום Listen

Records for:
דהרמה בפעולה - מתוך ליבנו השבור אל השראה ותשוקה לנתינה ועשייה בעולם בהנחיית רני עובדיה, שירי בר ונטע לוי
2018