יום 5 - הקלטה 10 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא ושמחה