יום 4 - הקלטה 8 - צהרים - שיחת דהרמה - מה שתומך בשמחה וברוחב לב