יום 1 - הקלטה 1 - ערב - שיחת פתיחה - Sacred rest & pure presence