יום 2 - הקלטה 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - התרווחות בגוף