יום 6 - הקלטה 16 - ערב - שיחת דהרמה - Ways to expand the heart and soul