יום 5 - הקלטה 13 - ערב - שיחת דהרמה - Kindness makes sense