יום 3 - הקלטה 7 - ערב - שיחת דהרמה - החופש שבין הדברים