יום 3 - הקלטה 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - ללמוד לשהות, תרגול עם תגובתיות