יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - מדיטציה מונחית והנחיות למדיטציה - להיפתח גם לנעים