הקלטה 3 - צהרים - שיחת דהרמה - מה תומך בתודעה ובלב?