הקלטה 11 - יום 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - טיפוח כוונה מיטיבה, מטא לעצמי ולדמות מיטיבה