הקלטה 7 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - המקום של ברהמה ויהרה בתרגול