יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - קשב פתוח - הקלטה 12