יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - רגשות כשער להתעוררות - הקלטה 10