יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - תגובתיות התודעה לתחושות - הקלטה 9