יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לתחושות נעימות ולא נעימות - הקלטה 6.