יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - איסוף התודעה לנשימה, תשומת לב לנשימה - הקלטה 3