יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - מאמץ וטיפוח איכויות מיטיבות - הקלטה 6