יום 5 - ערב - מדיטציה מונחית - להרפות כיווץ - הקלטה 13