יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - שחרור כיווץ, והתרווחות בנעימות - הקלטה 11