יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תופעות בעולם, אנאטה - הקלטה 14