יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - קשב פתוח, צלילים ומצבי תודעה - הקלטה 9