יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - עבודה עם כאב - הקלטה 6