יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - עבודה עם חמשת הכוחות - הקלטה 7