יום 6 - ערב - מדיטציה מונחית - מודעות נרחבת ופתוחה - הקלטה 16