יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות לשמחה ועונג - הקלטה 11