יום 4 - צהרים - שיחת דהרמה - מאמץ נכון, מטא וויריה - הקלטה 9