יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - להביא לחוויה פתיחות, רכות ונעימות - הקלטה 4