יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - הדרך כפולת השמונה וחמשת הכוחות - הקלטה 10