26.04.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - 4 האמיתות - הקלטה 4