10.04.2023 - יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 12