31.03.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - הלב חסר הגבולות - הקלטה 7