20.03.2023 - יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תנועת ההרפיה - הקלטה 14