19.03.2023 - יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - המפגש בין כנף החוכמה לכנף האהבה - הקלטה 13