19.03.2023 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - התנועה פנימה והתנועה החוצה בתרגול מטא - הקלטה 12