15.03.2023 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - נוכחות, רכות - הקלטה 1