04.03.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - זו לא שיחת דאנה - הקלטה 4