10.03.2023 - יום 2 - צהרים - שיחת דהרמה - Listening To The Intelligence in Every Body - הקלטה 3