10.03.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות הליכה ועמידה - הקלטה 2