06.03.2023 - יום 4 - בוקר - מדיטציה מונחית - Metta - הקלטה 6