05.03.2023 - יום 3 - צהרים - שיחת דהרמה - Getting On With It - הקלטה 5