04.03.2023 - יום 2 - צהרים - שיחת דהרמה - The Basics - הקלטה 3