10.02.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא, התרחבות לחבר קרוב - הקלטה 6