10.02.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא לדמות המיטיבה - הקלטה 5