09.02.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - לאתגר את הלב - הקלטה 4