09.02.1023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 3