יום 1 - ערב - הנחיות מדיטציה - איסוף התודעה - הקלטה 1