יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - דרכים לפיתוח יציבות פנימית - הקלטה 4